SejeToeser.jpg

 

 

Dit mindretal - dit parti.

Kære danske sydslesvigere, 

som medlemmer af det danske mindretal har i også automatisk med SSW at gøre. Uanset om i er forælder til et skolebarn, idrætsudøvende i SdU, låner bøger i danske biblioteker eller er medlem af det lokale SSF-distrikt.

SSW er det danske mindretals parti. Og SSW er det eneste parti, der altid har mindretallet på sin dagsorden.
At de skoler, som jeres børn går på, i dag er økonomisk ligestillet med de tyske – det har SSW sørget for. At i får samme tilskud til buskørslen som de tyske forældre, det har SSW sørget for. At biblioteksbussen får tilskud, så den kan komme ud til jeres skole – det har SSW sørget for. Med andre ord: At vores lille mindretal trives så godt, som det gør, skyldes også, at SSW har kæmpet i årtier for at gøre det muligt.

Vi ved godt, at der også findes mennesker i andre partier, som vil mindretallet det godt. Men den praktiske erfaring har vist: Hvis det handler om kommunale tilskud til SFOen, til SSF-arbejdet eller til andet, vi har brug for i mindretallet, så er det SSW, der sætter emnet på den politiske dagsorden og kæmper en kamp for jer.

Men SSW er også mere og andet end ”kun” et lille mindretalsparti. Vores politikere beskæftiger sig med alle slags politiske emner. Vi har vores egne byggeeksperter, kultur– og socialpolitikere, akkurat som andre partier. Vi råder over 60 års erfaring inden for kommunalpolitik og er dermed lige så  gamle som FDP og kun 2 år yngre end CDU. Enhver kommunal vej, der er blevet asfalteret i det sidste halve århundrede, enhver skole eller børnehave, der blev bygget, hvert vandværker og enhver købmandsforretning, der blev opført, kan i være sikker på, er også gået over SSWs bord.

Og vores politikere kæmpede allerede imod atomkraft, før de Grønne overhovedet eksisterede.  Faktisk er vi ikke engang et lille parti. Med sine 3400 medlemmer er SSW det tredjestørste parti i Slesvig-Holsten.

Så der er absolut ingen grund til at gøre os mindre, end vi er. SSW er et fuldgyldigt parti, der råder over erfaringen og kompetencen til at gøre vores kommune til et bedre sted – for mindretals- og for flertalssamfundet. Det kræver dog, at vi fortsat står stærkt i kommunerådet.

Den 6. maj er der kommunalvalg. Og vi vil gerne opfordre jer til at give jeres stemme til jeres eget parti. Til SSW.

SejeKarle.jpg